صفت column-rule در css خط بین ستون ها محتوا تگ html

در این مقاله از سایت آموزی به بررسی و تحلیل ویژگی column-rule در زبان CSS می پردازیم.

ویژگی جدید column-rule در سومین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS3 معرفی شده است.

صفت column-rule در css خط بین ستون ها محتوا تگ html | آموزش طراحی سایت حرفه ای | فیلم آموزش طراحی سایت

معرفی ویژگی کاربردی column-rule در زبان طراحی css

ویژگی column-rule می تواند خطی بین ستون های محتوای تگ html مورد نظر جهت تشخیص بهتر فاصله بین ستون ها ایجاد کند.

استفاده از خصوصیت column-rule جهت ایجاد خطی بین ستون های محتوای تگ html به خصوص در روزنامه های آنلاین ، مجله های آنلاین ، اشعار آنلاین و … رایج تر است.

مقادیر صفت کاربردی column-rule در زبان طراحی سی اس اس

صفت کاربردی column-rule که در زبان طراحی CSS3 معرفی شده است، ۴ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار column-rule-width
  2. مقدار column-rule-style
  3. مقدار column-rule-color
  4. مقدار initial

مقدار column-rule-width درون خاصیت column-rule در زبان سی اس اس

اگر خاصیت column-rule را برابر با مقدار column-rule-width قرار دهیم، یعنی می خواهیم یک مقدار عددی جهت تعیین ضخامت خطوط بین محتوای ستون های تگ html مربوطه تعیین نماییم.

نکته مهم

این مقدار عددی عمدتا براساس واحد px یا em و یا % ( درصدی ) تعیین می گردد.

مقدار column-rule-style درون خاصیت column-rule در زبان سی اس اس

اگر خاصیت column-rule را برابر با مقدار column-rule-style قرار دهیم، یعنی می خواهیم یک سبک یا استایل برای خطوط بین محتوای ستون های تگ html مربوطه تعیین کنیم.

مقدار column-rule-color درون خاصیت column-rule در زبان سی اس اس

اگر خاصیت column-rule را برابر با مقدار column-rule-color قرار دهیم، یعنی می خواهیم یک رنگ برای خطوط بین محتوای ستون های تگ html مربوطه تعیین نماییم.

این رنگ می تواند از نوع رنگ های رایج ، رنگ های rgb ، رنگ های rgba ، رنگ های HSL ، رنگ های HSLA ، هگزادسیمال و… باشد.

مقدار initial درون خاصیت column-rule در زبان سی اس اس

اگر خاصیت column-rule را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت همان مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

به مثال زیر توجه کنید:

مثلا فرض کنید شما یک تگ div بلند دارید و می خواهید محتوای درون این تگ div را در ۳ ستون بیاورید.

و همینطور چیدمان ستون های ایجاد شده را از منظر ارتفاع ، ترازبندی یا بالانس کنید.

ضمنا شما می خواهید یک فاصله معین نیز بین محتوای ستون های تگ html تعیین نمایید.

و در عین حال می خواهید خطوطی را بین محتوای ستون های این تگ html تعیین کنید.

با استفاده از خاصیت column-count ، خاصیت column-fill ، خاصیت column-gap و خاصیت column-rule قادر به اجرای چنین کاری خواهید بود.

برای این منظور ما مقدار خاصیت column-count را برابر با ۳ ، مقدار خاصیت column-fill را برابر balance ، مقدار خاصیت column-gap را برابر با ۲۰px و مقادیر خاصیت column-rule را به صورت double و ۵ پیکسلی همراه با رنگ قرمز قرار دادیم.

[html]<div> The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / defines the number of columns an element </div>[/html]

محتوای تگ div بالا را با استفاده از خصوصیت column-count در زبان css براساس ۳ ستون تعریف کردیم. و همچنین از خصوصیت column-fill با مقدار balance جهت چیدمان تراز برای ستون های محتوای تگ div مورد نظر استفاده کردیم.

ارتفاع تگ div نیز به میزان ۱۹۲px تعیین شده است. و تراز برای ستون های مورد نظر توسط خصوصیت column-fill براساس همین ارتفاع تنظیم می گردد.

همچنین با استفاده از خاصیت column-gap و مقدار طولی ۲۰px یک فاصله ۲۰ پیکسلی ، بین محتوای ستون های تگ html تعیین نمودیم.

ضمنا در این مثال مقادیر خاصیت column-rule را به صورت double و ۵ پیکسلی همراه با رنگ قرمز قرار دادیم.

نکات مهم

همانطور که می بینید از پیشوند -webkit- قبل از نام صفات مورد نظر جهت رندر شدن عملیات این صفات جدید برای مررگرهای گوگل کروم ، سافاری و اپرا استفاده نمودیم.

هچنین از پیشوند -moz- قبل از نام صفات مورد نظر جهت رندر شدن عملیات این صفات جدید برای مرورگر فایرفاکس استفاده کرده ایم.

[html]div {height: 192px;
-webkit-column-count: 3; /* Chrome, Safari, Opera */
-moz-column-count: 3; /* Firefox */
-webkit-column-fill: balance; /* Chrome, Safari, Opera */
-moz-column-fill: balance; /* Firefox */
-webkit-column-gap:20px; /* Chrome, Safari, Opera */
-moz-column-gap:20px; /* Firefox */
-webkit-column-rule:5px double red; /* Chrome, Safari, Opera */
-moz-column-rule:5px double red; /* Firefox */
column-count: 3;
column-fill: balance;
column-gap:20px;
column-rule:5px double red;}[/html]

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / defines the number of columns an element

صفت column-rule در css خط بین ستون ها محتوا تگ html

صفت column-rule در css خط بین ستون های محتوا تگ html

بررسی خاصیت column-rule از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

خصوصیت column-rule در سومین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS3 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت column-rule

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت column-rule در زبان طراحی سی اس اس

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت column-rule در css خط بین ستون ها محتوا تگ html

صفت column-rule در css خط بین ستون ها محتوا تگ html

صفت column-rule در css خط بین ستون ها محتوا تگ html – اختصاصی سایت آموزی

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]