صفت column-rule-style در css استایل محتوای ستونی

در این مقاله از سایت آموزی به بررسی و تحلیل ویژگی column-rule-style در زبان CSS می پردازیم.

ویژگی جدید column-rule-style در سومین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS3 معرفی شده است.

صفت column-rule-style در css | استایل محتوای ستونی | آموزش طراحی سایت حرفه ای | فیلم آموزش طراحی سایت

معرفی ویژگی کاربردی column-rule-style در زبان طراحی css

ویژگی column-rule-style می تواند یک سبک یا استایل برای خطوط بین ستون های محتوای تگ html مورد نظر جهت تشخیص بهتر فاصله بین ستون ها تعیین کند.

استفاده از خصوصیت column-rule-style جهت تعیین سبک یا استایل خطوط بین ستون های محتوای تگ html در روزنامه های آنلاین ، مجله های آنلاین ، اشعار آنلاین و … کاربرد بیشتری دارد.

مقادیر صفت کاربردی column-rule-style در زبان طراحی سی اس اس

صفت کاربردی column-rule-style که در زبان طراحی CSS3 معرفی شده است، ۱۱ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

 1. مقدار none
 2. مقدار hidden
 3. مقدار dotted
 4. مقدار dashed
 5. مقدار solid
 6. مقدار double
 7. مقدار groove
 8. مقدار ridge
 9. مقدار inset
 10. مقدار outset
 11. مقدار initial

صفت column-rule-style در css استایل محتوای ستونی

مقدار none درون خاصیت column-rule-style در زبان css

اگر خاصیت column-rule-style را برابر با مقدار none قرار دهیم، یعنی می خواهیم هیچگونه سبکی برای خطوط بین محتوای ستون های تگ html مربوطه اعمال نشود.

مقدار hidden درون خاصیت column-rule-style در زبان سی اس اس

اگر خاصیت column-rule-style را برابر با مقدار hidden قرار دهیم، یعنی می خواهیم هیچگونه سبک یا استایلی برای خطوط بین محتوای ستون های تگ html مربوطه اعمال نشود.

مقدار dotted درون خاصیت column-rule-style در زبان css

اگر خاصیت column-rule-style را برابر با مقدار none قرار دهیم، یعنی می خواهیم یک استایل نقطه چین برای خطوط بین محتوای ستون های تگ html مربوطه اعمال شود.

[html]div {-webkit-column-rule-style: dotted; /* Chrome, Safari, Opera */
-moz-column-rule-style: dotted; /* Firefox */
column-rule-style: dotted;}[/html]

مقدار dashed درون خاصیت column-rule-style در زبان سی اس اس

اگر خاصیت column-rule-style را برابر با مقدار none قرار دهیم، یعنی می خواهیم یک استایل خط فاصله برای خطوط بین محتوای ستون های تگ html مربوطه اعمال شود.

مقدار solid درون خاصیت column-rule-style در زبان css

اگر خاصیت column-rule-style را برابر با مقدار none قرار دهیم، یعنی می خواهیم یک استایل خط صاف برای خطوط بین محتوای ستون های تگ html مربوطه اعمال شود.

مقدار double درون خاصیت column-rule-style در زبان سی اس اس

اگر خاصیت column-rule-style را برابر با مقدار none قرار دهیم، یعنی می خواهیم یک استایل با دو خط صاف برای خطوط بین محتوای ستون های تگ html مربوطه اعمال شود.

مقدار groove درون خاصیت column-rule-style در زبان css

اگر خاصیت column-rule-style را برابر با مقدار none قرار دهیم، یعنی می خواهیم یک استایل سه بعدی کنده کاری شده برای خطوط بین محتوای ستون های تگ html مربوطه اعمال شود.

مقدار ridge درون خاصیت column-rule-style در زبان سی اس اس

اگر خاصیت column-rule-style را برابر با مقدار none قرار دهیم، یعنی می خواهیم یک استایل سه بعدی برجسته برای خطوط بین محتوای ستون های تگ html مربوطه اعمال شود.

صفت column-rule-style در css | استایل محتوای ستونی

مقدار inset درون خاصیت column-rule-style در زبانcss

اگر خاصیت column-rule-style را برابر با مقدار none قرار دهیم، یعنی می خواهیم یک استایل سه بعدی با فرورفتگی برای خطوط بین محتوای ستون های تگ html مربوطه اعمال شود.

مقدار outset درون خاصیت column-rule-style در زبان سی اس اس

اگر خاصیت column-rule-style را برابر با مقدار outset قرار دهیم، یعنی می خواهیم یک استایل سه بعدی با برآمدگی برای خطوط بین محتوای ستون های تگ html مربوطه اعمال شود.

مقدار initial درون خاصیت column-rule-style در زبان css

اگر خاصیت column-rule-style را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت همان مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

به مثال زیر توجه کنید:

مثلا فرض کنید شما یک تگ div بلند دارید و می خواهید محتوای درون این تگ div را در ۳ ستون بیاورید.

و همینطور چیدمان ستون های ایجاد شده را از منظر ارتفاع ، ترازبندی یا بالانس کنید.

ضمنا شما می خواهید یک فاصله معین نیز بین محتوای ستون های تگ html تعیین نمایید.

و در عین حال می خواهید خطوطی را بین محتوای ستون های این تگ html تعیین کنید.

با استفاده از خاصیت column-count ، خاصیت column-fill ، خاصیت column-gap و خاصیت column-rule قادر به اجرای چنین کاری خواهید بود.

برای این منظور ما مقدار خاصیت column-count را برابر با ۳ ، مقدار خاصیت column-fill را برابر balance ، مقدار خاصیت column-gap را برابر با ۲۰px و مقادیر خاصیت column-rule را به صورت double و ۵ پیکسلی همراه با رنگ قرمز قرار دادیم.

به تگ div مورد نظر در مثال زیر توجه کنید:

[html]<div> The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / defines the number of columns an element </div>[/html]

محتوای تگ div بالا را با استفاده از خصوصیت column-count در زبان css براساس ۳ ستون تعریف کردیم. و همچنین از خصوصیت column-fill با مقدار balance جهت چیدمان تراز برای ستون های محتوای تگ div مورد نظر استفاده کردیم.

ارتفاع تگ div نیز به میزان ۱۹۲px تعیین شده است. و تراز برای ستون های مورد نظر توسط خصوصیت column-fill براساس همین ارتفاع تنظیم می گردد.

همچنین با استفاده از خاصیت column-gap و مقدار طولی ۲۰px یک فاصله ۲۰ پیکسلی ، بین محتوای ستون های تگ html تعیین نمودیم.

ضمنا در این مثال مقادیر خاصیت column-rule را به صورت double و ۵ پیکسلی همراه با رنگ قرمز قرار دادیم.

صفت column-rule-style در css استایل محتوای ستونی

نکات مهم

همانطور که می بینید از پیشوند -webkit- قبل از نام صفات مورد نظر جهت رندر شدن عملیات این صفات جدید برای مررگرهای گوگل کروم ، سافاری و اپرا استفاده نمودیم.

هچنین از پیشوند -moz- قبل از نام صفات مورد نظر جهت رندر شدن عملیات این صفات جدید برای مرورگر فایرفاکس استفاده کرده ایم.

[html]div {height: 192px;
-webkit-column-count: 3; /* Chrome, Safari, Opera */
-moz-column-count: 3; /* Firefox */
-webkit-column-fill: balance; /* Chrome, Safari, Opera */
-moz-column-fill: balance; /* Firefox */
-webkit-column-gap:20px; /* Chrome, Safari, Opera */
-moz-column-gap:20px; /* Firefox */
-webkit-column-rule:5px double red; /* Chrome, Safari, Opera */
-moz-column-rule:5px double red; /* Firefox */
column-count: 3;
column-fill: balance;
column-gap:20px;
column-rule:5px double red;}[/html]

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / defines the number of columns an element

صفت column-rule-style در css | استایل محتوای ستونی

بررسی خاصیت column-rule-style از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

خصوصیت column-rule-style در سومین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS3 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت column-rule-style

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت column-rule-style در زبان طراحی css

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت column-rule-style در css استایل محتوای ستونی

صفت column-rule-style در css استایل محتوای ستونی – اختصاصی سایت آموزی