صفت column-rule-width در css ضخامت محتوای ستونی

در این مقاله از سایت آموزی به بررسی و تحلیل ویژگی column-rule-width در زبان CSS می پردازیم.

ویژگی جدید column-rule-width در سومین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS3 معرفی شده است.

صفت column-rule-width در css ضخامت محتوای ستونی - سایت آموزی

معرفی ویژگی کاربردی column-rule-width در زبان طراحی css

ویژگی column-rule-width می تواند ضخامت خطوط بین ستون های محتوای تگ html مورد نظر را جهت تشخیص بهتر فاصله بین ستون ها تعیین کند.

استفاده از خصوصیت column-rule-width جهت تعیین ضخامت خطوط بین ستون های محتوای تگ html به خصوص در روزنامه های آنلاین ، مجله های آنلاین ، اشعار آنلاین و … کاربرد دارد.

مقادیر صفت کاربردی column-rule-width در زبان طراحی سی اس اس

صفت کاربردی column-rule-width که در زبان طراحی CSS3 معرفی شده است، ۵ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار medium
  2. مقدار thin
  3. مقدار thick
  4. مقدار length
  5. مقدار initial

مقدار medium درون خاصیت column-rule-width در زبان css

اگر خاصیت column-rule-width را برابر با مقدار medium قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم یک ضخامت متوسط مخصوص برای خطوط بین محتوای ستون های تگ html مربوطه تعیین کنیم.

مقدار thin درون خاصیت column-rule-width در زبان سی اس اس

اگر خاصیت column-rule-width را برابر با مقدار thin قرار دهیم، می خواهیم یک ضخامت نازک مخصوص برای خطوط بین محتوای ستون های تگ html مربوطه تعیین کنیم.

مقدار thick درون خاصیت column-rule-width در زبان css

اگر خاصیت column-rule-width را برابر با مقدار thick قرار دهیم، می خواهیم یک ضخامت کلفت مخصوص برای خطوط بین محتوای ستون های تگ html مربوطه تعیین کنیم.

مقدار length ( مقدار طولی ) درون خاصیت column-rule-width در زبان سی اس اس

اگر خاصیت column-rule-width را برابر با مقدار length ( مقدار طولی ) قرار دهیم، یک ضخامت با مقدار عددی برای خطوط بین محتوای ستون های تگ html مربوطه تعیین کنیم.

[html]div {-webkit-column-rule-width: 10px; /* Chrome, Safari, Opera */
-moz-column-rule-width: 10px; /* Firefox */
column-rule-width: 10px;}[/html]

مقدار length ( مقدار طولی ) در خاصیت column-rule-width معمولا براساس واحد پیکسل ، واحد درصدی یا واحد em برای ضخامت خطوط بین محتوای ستون های تگ html به کار می رود.

مقدار initial درون خاصیت column-rule-width در زبان css

اگر خاصیت column-rule-width را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت همان مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

به مثال زیر توجه کنید:

مثلا فرض کنید شما یک تگ div بلند دارید و می خواهید محتوای درون این تگ div را در ۳ ستون بیاورید.

و همینطور چیدمان ستون های ایجاد شده را از منظر ارتفاع ، ترازبندی یا بالانس کنید.

ضمنا شما می خواهید یک فاصله معین نیز بین محتوای ستون های تگ html تعیین نمایید.

و در عین حال می خواهید خطوطی را بین محتوای ستون های این تگ html تعیین کنید.

با استفاده از خاصیت column-count ، خاصیت column-fill ، خاصیت column-gap و خاصیت column-rule قادر به اجرای چنین کاری خواهید بود.

برای این منظور ما مقدار خاصیت column-count را برابر با ۳ ، مقدار خاصیت column-fill را برابر balance ، مقدار خاصیت column-gap را برابر با ۲۰px و مقادیر خاصیت column-rule را به صورت double و ۵ پیکسلی همراه با رنگ قرمز قرار دادیم.

به تگ div مورد نظر در مثال زیر توجه کنید:

[html]<div> The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / defines the number of columns an element </div>[/html]

محتوای تگ div بالا را با استفاده از خصوصیت column-count در زبان css براساس ۳ ستون تعریف کردیم. و همچنین از خصوصیت column-fill با مقدار balance جهت چیدمان تراز برای ستون های محتوای تگ div مورد نظر استفاده کردیم.

ارتفاع تگ div نیز به میزان ۱۹۲px تعیین شده است. و تراز برای ستون های مورد نظر توسط خصوصیت column-fill براساس همین ارتفاع تنظیم می گردد.

همچنین با استفاده از خاصیت column-gap و مقدار طولی ۲۰px یک فاصله ۲۰ پیکسلی ، بین محتوای ستون های تگ html تعیین نمودیم.

ضمنا در این مثال مقادیر خاصیت column-rule را به صورت double و ۵ پیکسلی همراه با رنگ قرمز قرار دادیم.

نکات مهم

همانطور که می بینید از پیشوند -webkit- قبل از نام صفات مورد نظر جهت رندر شدن عملیات این صفات جدید برای مررگرهای گوگل کروم ، سافاری و اپرا استفاده نمودیم.

هچنین از پیشوند -moz- قبل از نام صفات مورد نظر جهت رندر شدن عملیات این صفات جدید برای مرورگر فایرفاکس استفاده کرده ایم.

[html]div {height: 192px;
-webkit-column-count: 3; /* Chrome, Safari, Opera */
-moz-column-count: 3; /* Firefox */
-webkit-column-fill: balance; /* Chrome, Safari, Opera */
-moz-column-fill: balance; /* Firefox */
-webkit-column-gap:20px; /* Chrome, Safari, Opera */
-moz-column-gap:20px; /* Firefox */
-webkit-column-rule:5px double red; /* Chrome, Safari, Opera */
-moz-column-rule:5px double red; /* Firefox */
column-count: 3;
column-fill: balance;
column-gap:20px;
column-rule:5px double red;}[/html]

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / defines the number of columns an element

صفت column-rule-width در css | ضخامت محتوای ستونی

بررسی خاصیت column-rule-width از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

خصوصیت column-rule-width در سومین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS3 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت column-rule-width

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت column-rule-width در زبان طراحی css

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت column-rule-width در css ضخامت محتوای ستونی

صفت column-rule-width در css ضخامت محتوای ستونی – اختصاصی سایت آموزی