تگ form در HTML بخش هشتم خاصیت spellcheck و lang

تگ form در HTML بخش هشتم را جهت مطالعه شما مخاطبان گرامی سایت آموزی تدارک دیددیم.

در بخش هفتم تگ form در HTML این سری آموزشی با برخی خاصیت های عمومی در تگ form آشنا شدید.

تگ form در اچ تی ام ال بخش هشتم

تگ form در HTML بخش هشتم خاصیت spellcheck و lang - سایت آموزی

در بخش هشتم این آموزش شما را برخی خصوصیات عمومی دیگر در تگ form آشنامی کنیم.

خصوصیت عمومی lang و نحوه کنترل آن بر تگ form

ممکن است فرم شما باید به زبان دیگری که با زبان سند HTML شما فرق دارد، تهیه شود.

در این حالت شما می توانید از طریق خاصیت عمومی lang زبان مورد نظر form خود را مقداردهی کنید.

خاصیت lang دارای مقادیر زیادی است، که هر کدام برای زبان کشور خاصی کاربرد دارد.

مثلا اگر زبان سایت شما فارسی می باشد، اما قصد دارید زبان form مورد نظرتان به زبان روسی باشد، می توانید از خاصیت lang و مقدار ru درون تگ form استفاده کنید.

[html]<form  lang=”ru”></form>[/html]

خصوصیت عمومی spellcheck و نحوه کنترل آن بر تگ form در سند اچ تی ام ال

چنانچه قصد دارید، محتوای form شما بر اساس کلمات و حروف چک شود، و از نظر غلط املایی مورد بررسی قرار گیرد، در نتیجه می توانید از خاصیت spellcheck در تگ form استفاده کنید.

خاصیت spellcheck دو مقدار می گیرد

  1. مقدار true

  2. مقدار false

۱- مقدار true در خاصیت spellcheck

در صورتی که قصد دارید محتوای form شما از نظر املایی چک بشود، از مقدار true در خاصیت spellcheck استفاده کنید.

[html]<form  spellcheck=”true” ></form>[/html]

۲- مقدار false در خاصیت spellcheck

در صورتی که قصد دارید محتوای form شما از نظر املایی چک نشود، از مقدار false در خاصیت spellcheck استفاده کنید.

[html]<form  spellcheck=”false” ></form>[/html]

خصوصیت عمومی title و نحوه کنترل آن بر تگ form در اچ تی ام ال

اگر قصد دارید در زمانی که با موس روی form مورد نظرتان هاور می شوید، یک Tooltip که حاوی اطلاعاتی از فرم شما می باشد، ظاهر شود. می توانید از یک خاصیت به نام title استفاده کنید.

این خاصیت نیز همانند بسیاری Attribute ها در اچ تی ام ال شامل یک مقدار می باشد.

مقدار خاصیت title برابر با اطلاعات اضافی است که قصد دارید، در Tooltip مذکور به نمایش در آید.

[html]<form  title=”متن مورد نظر جهت ساخت عنوان اضافی برای فرم”></form>[/html]

جهت مطالعه سایر قسمت های این سری آموزشی به لینک های زیر بروید:

تگ form در HTML بخش اول | تگ form در HTML بخش دوم

تگ form در HTML بخش سوم | تگ form در HTML بخش چهارم

تگ form در HTML بخش پنجم | تگ form در HTML بخش ششم

تگ form در HTML بخش هفتم

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 پروژه محور

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

تگ form در HTML بخش هشتم خاصیت spellcheck و lang – اختصاصی سایت آموزی